Ubezpieczenie turystyczne na narty

Superubezpieczenia.pl
Superubezpieczenia.pl

Przed wyjazdem na narty koniecznie zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Standardowe pakiety ubezpieczeń turystycznych proponowane przez organizatorów zimowej turystyki nie zawsze obejmują uprawianie narciarstwa czy jazdę na snowboardzie, dlatego trzeba się upewnić, na co możemy liczyć w ramach ubezpieczenia.

Polisa turystyczna dla narciarzy

 

Upadek na nartach lub snowboardzie może skutkować groźną kontuzją – o jej szybkim wyleczeniu często decyduje to, co zrobimy w kilka minut po nieszczęśliwym zdarzeniu. Jeśli już ulegniemy wypadkowi, warto wiedzieć co robić aby uzyskać stosowne odszkodowanie. Polisa nie zawsze pokrywa kontuzje powstałe np. na stoku, dlatego przed wyjazdem na narty należy koniecznie zaznaczyć, że potrzebujemy ubezpieczenie turystyczne na narty. Polisa zostanie rozszerzona wówczas o „uprawianie sportów zimowych”

 

Koszty leczenia to bezwzględne minimum!

W polisie oznaczane skrótem KL – to bezwzględne minimum ubezpieczenia każdego członka grupy udającej się na wyjazd na narty. Pamiętajmy jednak, że pokrywane są tu koszty wynikłe z nagłego zachorowania, które może być konsekwencją wypadku na stoku. W zakres takiego ubezpieczenia wchodzą: koszty wizyty u lekarza i zabiegów ambulatoryjnych, koszty operacji, hospitalizacji. W bardzo poważnych sytuacjach także transport medyczny do kraju.

 

Inne niezbędne elementy polisy dla narciarzy 

Ubezpieczenie na narty i snowboard, w które powinien się zaopatrzyć miłośnik sportów zimowych wyjeżdżający za granicę, musi obejmować:

  • koszty transportu i repatriacji
  • koszty poszukiwania i ratownictwa górskiego
  • NNW – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
  • OC za szkody wyrządzone osobom trzecim
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego
  • assistance

Pilnuj faktur i rachunków związanych z leczeniem

Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku, któremu ulegliśmy na stoku, ubezpieczyciel poprosi od nas odpowiednie zaświadczenia.  Chodzi o wszelkie rachunki, faktury związane z powrotem do zdrowia. Należy także zadbać o odpowiednie opisanie urazu przez lekarza, który zajmował się nami tuz po wypadku. Jeśli po odbytym leczeniu okazuje się, że nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu, mamy prawo zgłosić ubezpieczycielowi roszczenia związane z następstwami nieszczęśliwego wypadku (ubezpieczenie NNW). Do tego celu konieczne będzie przekazanie ubezpieczycielowi dokumentacja potwierdzająca uraz oraz dokumentacja z kontynuacji leczenia po powrocie do kraju.