Błędy w zawartej polisie- jak je rozwiązać?

Superubezpieczenia.pl
Superubezpieczenia.pl

W ostatnim czasie świadomość ubezpieczeniowa Polaków jest coraz większa. Kierowcy szukają i porównują składki ubezpieczeń komunikacyjnych, a turyści zawierają polisy, które będą ich chronić podczas zagranicznych wakacji. Produktów ubezpieczeniowych na rynku jest bardzo wiele. Niestety czasem mogą znaleźć się błędy. Sprawdź jak je rozwiązać.

Śpiesz się powoli

Powiedzenie, że pośpiech jest złym doradcą idealnie pasuje do wszystkich spraw związanych z wyborem i zawieraniem umów ubezpieczeniowych. Pamiętaj, by wybór polisy był zawsze świadomy. Warto więc dokładnie zapoznać się z OWU, poznać zakres i sumy ubezpieczenia, a w razie pytań skonsultować się z agentem. Czasem przez pośpiech lub inne czynniki wpisana zostanie zła suma gwarancyjna lub zostanie popełniona „literówka” w imieniu lub nazwisku lub zostanie wpisany zły numer rejestracyjny. Co więc zrobić w takiej sytuacji?

Każda umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiada określoną wysokość sumy ubezpieczenia. Ustawodawca dokładnie określił wartość na minimalnym poziomie. Jeżeli zdarzy się tak, że przedstawiciel TU zawarł umowę na sumę gwarancyjną poniżej określonego limitu, to taka polisa będzie nieważna. Dokładnie opisuje to ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Art. 6 mówi o tym, że ubezpieczenie obowiązkowe zawarte z naruszeniem przepisów ustawy uważa się za zawarte zgodnie z przepisami. Oznacza to, że zapisy w polisie odnośnie sum gwarancyjnych nie będą miały zastosowania. Zastosowane będę miały sumy określane przez prawo.

Co jednak z tzw. „błędem pisarskim”? Jeśli doszło do takiego błędy (np. literówka w nazwisku lub błędny numer rejestracyjny) to należy jak najszybciej poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela.

W sprawie ubezpieczenia staraj się zawsze zapoznać się ze wszystkimi zapisami w umowie. Dokładne czytanie dokumentów pozwoli na wyłapanie ewentualnych błędów. W razie jakichkolwiek pytań warto zwrócić się do agenta, który pomoże i udzieli niezbędnych informacji.

Źródło: www.rf.gov.pl