Ubezpieczenie OC Agenta to nie tylko obowiązek

Superubezpieczenia.pl
Superubezpieczenia.pl

Ubezpieczenie OC Agenta stanowi nie tylko zabezpieczenie na wypadek szkód wyrządzonych podczas wykonywania czynności agencyjnych, ale też zmniejsza ryzyko związane z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową. Warto też pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agenta ubezpieczeniowego pozwala zwiększyć wiarygodność wśród osób korzystających z jego usług ubezpieczeniowych. Z tego powodu wybór odpowiedniej polisy OC Agenta jest bardzo ważny.

Ubezpieczenie OC Agenta – zasady odpowiedzialności

Zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności agencyjnych określone są przepisach art. 20 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Mówią one o tym, że za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem działalności odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz, którego taki agent działa. Jednak, gdy wykonuje on czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu, sam już odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania przez niego działalności ubezpieczeniowej.

Dlatego też w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania działalności agencyjnej agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC Agenta.

Polisa OC Agenta – co obejmuje ochrona?

Ubezpieczeniem OC Agenta jest objęta odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, który wykonuje czynności agencyjne, na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.
Co ważne ubezpieczenie OC Agenta obejmuje również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy, których agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne. W przypadku dużych multiagencji ma to duże znaczenie, bowiem agent ubezpieczeniowy nie musi zawierać kolejnych polis, które obejmowałyby ochroną ubezpieczeniową jego poszczególnych pracowników.

Ubezpieczenie OC Agenta – od czego chroni w praktyce?

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC Agenta ubezpieczeniowego chroni nie tylko osobę wykonującą czynności agencyjne, ale także interesy klientów. Wynika to z tego, że łatwiej jest uzyskać odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej z polisy OC Multiagenta niż bezpośrednio od ubezpieczyciela. Praktyka pokazuje, że prościej jest udowodnić, że to agent ubezpieczeniowy nie wykonał właściwie swoich czynności np. nie przedstawiając ogólnych warunków ubezpieczenia, zawierając nieprawidłowo umowę lub zaniechał wykonania innych czynności, a nie zakład ubezpieczeń.

W świetle powyższego niezwykle ważne jest to, by zadbać o naprawdę dobrą polisę OC Agenta. Na rynku ubezpieczeń znajdziemy wiele ofert, jednak często są one bardzo rozbieżne cenowo. Dlatego nie należy ograniczać się do propozycji tylko jednego ubezpieczyciela. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów ubezpieczeń przed decyzją o zakupie OC Agenta warto zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi możliwościami. Tym bardziej, jeśli oferta zostanie skalkulowana na podstawie indywidualnej oceny ryzyka. Tu z pomocą może przyjść portal OCAgenta.net, który od wielu lat oferuje profesjonalne ubezpieczenia dedykowane właśnie agentom ubezpieczeniowym. Wystarczy wypełnić widoczny na stronie formularz zapytania o składkę. A na podstawie udzielonych odpowiedzi doświadczeni specjaliści przygotują najlepsze oferty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Za pośrednictwem OCAgenta.net w szybki i prosty sposób można porównać dostępne ubezpieczenia OC Agenta, dzięki czemu zyskamy pewność, że dokonujemy świadomego wyboru polisy.