Wyłączenia w ubezpieczeniach turystycznych

Superubezpieczenia.pl
Superubezpieczenia.pl

Zawsze jest dobra pora na podróże. Nieważne czy jest to zima lub lato. Polacy coraz częściej podróżują. Weekendowe wypady do różnych europejskich miast to już norma. Eksperci zauważają, że z roku na rok zwiększa się także nasza ubezpieczeniowa świadomość. Odpowiednie ubezpieczenie turystyczne to gwarancja bezpieczeństwa podczas zagranicznego wyjazdu. Kupując polisę trzeba jednak dokładnie znać wszystkie szczegóły. Sprawdź jakie są wyłączenia w ubezpieczeniach turystycznych.

Co kryje się pod pojęciem wyłączenia?

Wyłączenia w umowach ubezpieczeniowych to m.in. sytuacje, za które Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności. Katalog wyłączeń znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Znajomość tego dokumentu pozwoli na uniknięcie nieporozumień w razie niespodziewanego zdarzenia.

 

Jakie sytuacje są opisane w katalogu wyłączeń?

W zależności od ubezpieczyciela i produktu ochronnego zapisy w katalogu wyłączeń mogą się od siebie różnić. Najczęściej jednak wyłączenia w ubezpieczeniach turystycznych obejmują m.in.:

 

  • Powstanie szkód za skutek rażącego niedbalstwa lub szkód, które są spowodowane umyślnie.
  • Szkód, które powstały w związku z działaniem wbrew miejscowemu prawu lub zakazom władz lokalnych.
  • Zataiłeś przed ubezpieczycielem poważną chorobę? Licz się z tym, że za Twoje leczenie i usługi assistance ubezpieczyciel nie zapłaci.
  • Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, które powstały pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Kierowałeś pojazdem bez uprawnień? Nie dostaniesz w tej sytuacji odszkodowania.
  • Każdy kto usiłuje lub popełnia przestępstwo bądź samobójstwo nie jest objęty odpowiedzialnością ubezpieczyciela.
  • Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie pokryje kosztów leczenia, które maja związek z działaniami wojennymi, stanem wojennym, udziałem w zamieszkach, strajkach, rozruchach, bójkach i blokadach dróg.
  • Uprawiałeś wyczynowo, profesjonalnie sport lub uprawiałeś sport podwyższonego ryzyka. W przypadku szkody możesz liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania.

Przypominamy, że to tylko niektóre wyłączenia, które mogą się znaleźć w OWU ubezpieczenia turystycznego. Planując zagraniczne podróże znajdź ubezpieczenie, które spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Eksperci SuperUbezpieczenia.pl znajdą dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie na rynku. Wejdź na www.superubezpieczenia.pl lub zadzwoń 720 221 221.