Ile trzeba czekać na odszkodowanie?

Superubezpieczenia.pl
Superubezpieczenia.pl

Każde nieoczekiwane zdarzenie i szkoda oznaczają często poważne konsekwencje finansowe. Posiadając ubezpieczenie można uzyskać odszkodowanie, które pomoże szybko zrekompensować straty. Każdemu ubezpieczonemu zależy, by proces uzyskania odszkodowania trwał jak najkrócej. Tutaj pojawia się pytanie. Ile trzeba czekać na odszkodowanie?

Ubezpieczenia obowiązkowe

Dokładne informacje o terminie likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych znajdują się w art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152 ze zm.).

Przepisy tutaj mówią, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli okaże się, że w ciągu tych dni ubezpieczycielowi nie uda się wyjaśnić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości odszkodowania wówczas odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym ustalono wszystkie okoliczności zdarzenia. Nie może to być jednak dłużej niż 90 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie.

Przypominamy, że jeśli Towarzystwo Ubezpieczeń w terminie 30 dni nie zaspokoi w pełni wszystkich roszczeń poszkodowanego w całości lub w części musi poinformować na piśmie o przyczynie zwłoki i wskazać ostateczny termin co do ostatecznego stanowiska dotyczącego wypłaty odszkodowania.

Istnieje jednak jeden wyjątek odnośnie tych zasad. Ustawa przewiduje, że przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe tylko wtedy, gdy stwierdzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowanie jest uzależnione od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Źródło: www.rf.gov.pl