Co grozi za wyłudzenie odszkodowania?

Superubezpieczenia.pl
Superubezpieczenia.pl

Rosnące ceny polis komunikacyjnych sprawiają, że niektóre osoby nie ubezpieczają pojazdów lub decydują się na próbę wyłudzenia odszkodowania. Dla wielu z nich taka próba oszustwa do sposób na zarobek. Sprawdź co grozi za wyłudzenie odszkodowania.

Co to jest odszkodowanie?

Jednak z definicji odszkodowania oznacza, że jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu, który szkodę wyrządził lub jest za nią odpowiedzialny.

Ustawka

Towarzystwa Ubezpieczeniowe wbrew pozorom nie dają się łatwo oszukasz. Co jakiś czas zgłaszane są próby wyłudzenia odszkodowań przez swoich klientów. Najczęściej do czynienia mamy z tzw. „ustawką”. Jak to wygląda?

Osoba, która ma rozbity samochód nie posiada autocasco i chce naprawić pojazd na koszt ubezpieczyciela. Wynajmuje osobę, z którą chce upozorować zdarzenie drogowe. Następnie całą sprawę zgłasza do „ubezpieczyciela” sprawcy i czeka na wysoką rekompensatę. Towarzystwo Ubezpieczeniowe trudno jednak oszukać. Do szkody przysyłany jest rzeczoznawca, który ocenia rozmiary szkody i ustala wszystkie szczegóły zdarzenia. Doświadczone osoby często wykrywają przekręt. Co dzieje się dalej?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania i składa doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Oszuści następnie będą musieli składać zeznania na policji, później sprawa trafia do sądu i zapada wyrok.

Zgodnie z art. 298 Kodeksu karnego:

„Kto w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”.

Natomiast art. 286 mówi, że:

„Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2 lub grzywna jest zarezerwowana dla przypadków, w których sąd oceni przestępstwo jako mniejszej wagi”.

Czy ubezpieczeniowi oszuści trafią do więzienia? Najczęściej sprawy wyłudzenia kończą się karą grzywny i 6 miesiącami pozbawienia wolności w zawieszeniu przez rok. Pewne jest jednak to, że kłamstwo ma krótkie nogi, a ubezpieczyciele potrafią rozpoznać oszustów.