Zainwestuj w polisę mieszkaniową

Superubezpieczenia.pl
Superubezpieczenia.pl

Według statystyk policyjnych, w ubiegłym roku dokonano blisko 42,5 tysiąca  aktów wandalizmu i wszystko niestety wskazuje na to, że liczba ta w tym roku raczej nie zmaleje. Liczby mówią same za siebie, czy warto zatem zainwestować w polisę mieszkaniową?

Ubezpiecz się od skutków kradzieży

Niestety dane te dotyczą tylko zgłoszonych przestępstw, w związku z tym należy przypuszczać, że liczba ta nie jest odzwierciedleniem tego ile napadów, rabunków i kradzieży domów tak naprawdę miało miejsce. Michał Makarczyk, Dyrektor Likwidacji Szkód w Compensa TU SA Vienna Insurance Group, że najlepszą formą zabezpieczenia się przed skutkami włamań jest odpowiednie ubepzeiczeni domu: „Są kategorie zdarzeń, w przypadku których ubezpieczyciele wymagają potwierdzenia zgłoszenia sprawy na policję, bo sporządzona w związku z tym notatka pozwala dokładnie określić przyczynę i zakres szkody. Dotyczy to przede wszystkim kradzieży, włamań czy właśnie aktów dewastacji mienia, czyli wandalizmu. Co istotne, jest to ważne niezależnie od wartości powstałej szkody”.

 

Wybierając polisę mieszkaniową trzeba wiedzieć, że takie ubezpieczenie zabezpiecza naszą nieruchomość od różnego rodzaju wydarzeń w skutek których narażeni jesteśmy na liczne straty finansowe. Podstawowym zakresem polisy mieszkaniowej jest ubezpieczenia od zniszczenia lub uszkodzenia domu (lub jego wnętrza) od skutków wydarzeń losowych takich jak pożar, zalanie, huragan czy wandalizm. Ubezpieczenie domu to produkt dość skomplikowany zawierający wiele różnych elementów takich jak, zakres i suma ubezpieczenia, wyłączenie spod ochrony ubezpieczyciela, franszyza, ubezpieczenie OC, czy assistance. Część OWU jest jedną z najważniejszych części umowy ponieważ definicje i zastosowanie pojęć zalezą od ewentualnej wypłaty odszkodowania.

Wandalizm a ubezpieczenie mieszkania

W większości definicji Towarzystwa określają zjawisko to jako  bezprawne, rozmyślne działanie osób trzecich prowadzące do dewastacji – zniszczenia lub uszkodzenia – objętego ochroną mienia.

Przedmiot ochrony

W polisie mieszkaniowej jest to nieruchomość wraz z przynależącymi do niej elementami, np. przedmiotami wewnątrz domu czy mieszkania, garażem, budynkiem gospodarczym czy ogrodzeniem.  Polisę mieszkaniową wyróżniają elementy stałe , oraz tak zwane ruchomości domowe.

 Suma ubezpieczenia

To klient określa sumę na jaką chce ubezpieczyć swój majątek.

„Kupujący polisę musi podjąć decyzję, do jakiej sumy chce chronić swoje mienie i od jakich ryzyk, np. pożaru, zalania, huraganu czy właśnie wandalizmu. Inaczej mówiąc, określa wartość ubezpieczanego mienia. W przypadku ochrony majątku firmy kwoty potencjalnych strat potrafią być bardzo wysokie, nieraz sięgają kilkuset tysięcy złotych. Klienci indywidualni ubezpieczają swoje mienie do niższych, przeważnie sięgających kilkunastu tysięcy złotych, wartości” – podkreśla ekspert z Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Różne formy wandalizmu

Wandalizm jest pojemną kategorią szkód. Aby uzyskać ochronę w jak najszerszym zakresie, niekiedy trzeba uzupełnić podstawowe ubezpieczenie o rozszerzenia odnoszące się do konkretnie wskazanych form dewastacji mienia. Przykładem jest graffiti. Odszkodowanie za pobrudzoną napisami czy rysunkami ścianę budynku może zostać wypłacone, jeśli o chęci dołączenia takiego ryzyka do polisy poinformuje się ubezpieczyciela podczas zakupu polisy. Nieco inaczej działa natomiast ochrona szyb samochodowych, o której również warto pamiętać w kontekście wandalizmu. To często standardowy element ubezpieczenia AC. Kierowcy mają jednak możliwość zakupu osobnej polisy, aby po szkodzie zagwarantować sobie zachowanie zniżek w ubezpieczeniu komunikacyjnym.

SuperUbezpieczenia.pl od lat znajdują dla swoich klientów najlepsze polisy na rynku. Zainwestuj w polisę mieszkaniową i ciesz się kompleksową ochroną Twojego majątku. Skontaktuj się z nami pod numerem 720 221 221 lub wejdź na www.superubezpieczenia.pl.