Utracone mienie turysty – kto ponosi odpowiedzialność?

Superubezpieczenia.pl
Superubezpieczenia.pl

Nawet najlepsze wakacje może zepsuć nieprzewidziane, przykre zdarzenie.  Do takich sytuacji często zalicza się okradanie turystów. Mając to na uwadze  biura podróży bardzo często w całości wyłączają swoją odpowiedzialność za rzeczy, które zostały utracone w trakcie trwania imprezy turystycznej. Z taką praktyką nie zgadza się UOKiK.

Utracone mienie turysty – kto ponosi odpowiedzialność?

W sytuacji, kiedy dojdzie do kradzieży przedmiotów (na przykład z hotelowego pokoju), to odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi organizator imprezy turystycznej. Rafał Stępniewski z Rzetelnyregulamin.pl: „Biuro podróży odpowiada za szkody wyrządzone klientowi m.in. gdy powstały w wyniku nienależytego wykonania umowy . Od tej zasady istnieją wyjątki uregulowane w art. 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Organizator imprezy turystycznej nie będzie odpowiedzialny za szkody, jeśli niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania zostało spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta. Odpowiedzialność wyłącza też tzw. siła wyższa, czyli działanie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia”.

UOKiK interweniuje w sprawie działań nielegalnych praktyk biur podróży

Pomimo, iż przepisy jasno określają zasady odpowiedzialności za kradzież mienia, to praktyki biur podróży są niezgodne z prawem.  W związku z powyższym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął konkretne działania aby sprawdzić treść umów zawieranych pomiędzy turystami a biurem podróży. W efekcie działań UOKiK uznał, że zapis, który mówi o tym, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione rzeczy jest niezgodny  z prawem. Biurom podróży nie wolno całkowicie wyłączyć swojej odpowiedzialności za rzeczy klienta utracone podczas zorganizowanych przez nich imprez.

Odpowiedzialność hotelu za utratę rzeczy wniesionych do obiektu

W myśl prawa (art. 846 § 1 kodeksu cywilnego): „utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała”. Jednak dla powstania odpowiedzialności właściciela hotelu istotny jest fakt wniesienia rzeczy na teren hotelu, a nie jego wina, gdyż odpowiedzialność jest na zasadzie ryzyka. Osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie, w przypadku, kiedy  udowodni ona fakt wniesienia określonej rzeczy do hotelu, szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zarobkowym prowadzeniem hotelu. Ubezpieczenie OC, z zakresem ochrony na rzeczy wniesione przez hotelowych gości, wówczas odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel. Należy pamiętać, że odszkodowanie będzie skutkowało odpowiedzialnością ubezpieczyciela, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że w zawartej umowie i jej warunkach ogólnych istnieje zapis o ochronie rzeczy wniesionych.

Źródło: www.infor.pl