Ubezpieczenie OC samochodu

Superubezpieczenia.pl
Superubezpieczenia.pl

Każda osoba kupująca samochód musi wykupić również obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne. Ubezpieczenie OC – odpowiedzialności cywilnej odpowiada za szkody powstałe w związku z ruchem naszego samochodu.

Istota OC komunikacyjnego

Obowiązek ubezpieczenia OC komunikacyjnego reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, (Dz. U. Z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Ubezpieczenie OC musi wykupić każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni właścicieli samochodów w sytuacji, gdy spowodują kolizję i wyrządzą szkodę osobom trzecim, lub w sytuacji, kiedy uszkodzą cudze mienie. W takich sytuacjach odpowiedzialność finansowa przejmuje ubezpieczyciel. Jeśli sprawca wypadku, nie zakupił ubezpieczenia OC, musi pokryć koszty napraw i leczenia osób poszkodowanych w zdarzeniu z własnej kieszeni.

Zakres czasowy ubezpieczenia

Ochrona działa przez 12 miesięcy ( 24 h/dobę) – od momentu podpisania umowy z ubezpieczycielem.

Kiedy wykupić ubezpieczenie?

W przypadku zakupienia nowego samochodu ubezpieczenie OC wykupujemy zawieramy najpóźniej w dniu rejestracji auta. Jeśli natomiast odkupujemy auto od kogoś, ubezpieczenie OC najprawdopodobniej już działa, ale należy to obowiązkowo sprawdzić. Fakt zakupu samochodu od osób trzecich należy zgłosić w ciągu30 dni do ubezpieczyciela ( tego samego, który ubezpieczał auto poprzedniemu właścicielowi ).

Kiedy OC „nie działa”?

Istnieją pewne sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za nasze czyny. Jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za spowodowanie przez nas szkody pod wpływem środków odurzających lub wyrządzona umyślnie, firma zgłosi się do nas po zwrot kosztów (regres). Lista wydarzeń za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności znajduje się każdych warunkach ubezpieczenia, z która należy się bezwzględnie zapoznać.

Jeśli nie wykupimy OC…

Grożą nam wysokie kary pieniężne nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W przypadku spowodowania wypadku bez wykupionej polisy OC, odpowiedzialność finansowa spada na nas. W tym przypadku zwracamy koszty odszkodwania, którą UFG wypłaci osobie poszkodowanej.

Suma gwarancyjna…

To suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku szkód na osobie – szkody osobowe – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych; natomiast w przypadku szkód w mieniu szkody – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.