Błąd w polisie? Jak temu zaradzić?

Wybór i znalezienie najlepszego ubezpieczenia nie należy do najłatwiejszych. Czasami może dojść do błędów w polisie. Zły wybór sumy ubezpieczenia, błąd w zakresie, „literówka” przy nazwisku lub zły adres zamieszkania. To tylko niektóre przypadki, które mogą się zdarzyć. Sprawdź jak błąd w polisie nie będzie już dużym problemem.

Nie śpiesz się z zawieraniem polisy

Pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą. Dotyczy to przede wszystkim spraw związanych z podpisywaniem umowy.  Znajomość zapisów w umowie pomoże uniknąć nieporozumień w przyszłości. Czasem do błędów dochodzi podczas kontaktu z agentem. Błąd w pisowni nazwiska lub błędny numer rejestracyjny. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Eksperci SuperUbezpieczenia.pl przypominają, że każda umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiada określoną wysokość sumy ubezpieczenia. Ustawodawca dokładnie określił minimalną wartość. Jeżeli zdarzy się tak, że przedstawiciel TU zawarł z Tobą umowę na sumę gwarancyjną poniżej określonego limitu to taka umowa może być nieważna. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Art. 6 mówi o tym, że ubezpieczenie obowiązkowe zawarte z naruszeniem przepisów ustawy uważa się za zawarte zgodnie z przepisami. Oznacza to, że zapisy w polisie odnośnie sum gwarancyjnych nie będą miały zastosowania. Zastosowane będę miały sumy określane przez prawo.

Literówka

W momencie, gdy nie mamy do czynienia z celowym działaniem ubezpieczyciela lub jego agentem i chodzi tylko o błąd pisarski, to należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeń lub agenta, który Cię obsługiwał. Wniosek o dokonanie poprawek należy zgłaszać także, gdy zostało wpisane źle nazwisko lub numer rejestracyjny.

Zawsze podczas zawierania umowy może dojść do jakiegoś błędy. Warto jest czytać umowę i dokładnie sprawdzać zgodność danych.

Źródło: www.rf.pl